Documente necesare

Se vor transmite pe whatsap 0799 785 901 si pe e-mail office@smartvaluation.ro

1) Terenuri intravilane libere :

 • Actul de proprietate care sa ateste modalitatea de dobandire;
 • Certificatul de urbanism valabil;
 • Planul de amplasament si delimitare a imobilului;
 • Extrasul de Carte Funciara;
 • Actul de identitate al proprietarului;

2) Apartamente :

 • Actul de proprietate care sa ateste modalitatea de dobandire;
 • Planul releveu;
 • Extrasul de Carte Funciara;
 • Certificatul de performanta energetica;
 • Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca este cazul);
 • Actul de identitate al proprietarului;

3) Amplasamente (teren + constructii) :

 • Actul de proprietate care sa ateste modalitatea de dobandire a terenului;
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Planul de amplasament si delimitare a imobilului;
 • Planurile releveu;
 • Actul de identitate al proprietarului;